VINCI Energies Academy.nl

Van en met elkaar leren, samenwerken én netwerken. Zo kijkt VINCI Energies aan tegen het ontwikkelen van medewerkers.

VINCI Energies is een kennisorganisatie

Die valt of staat met de mensen die er werken. Binnen kennisorganisaties is het van belang dat er ruimte is voor alle vormen van ontwikkeling. Ontwikkeling die medewerkers nodig hebben in hun loopbaan, zodat ze elke dag weer de juiste toegevoegde waarde aan onze klanten bieden. Dit geldt voor ontwikkeling op het gebied van kennis en innovatie, maar ook op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wereld om ons heen.

En tegelijkertijd een netwerkorganisatie

Een netwerkorganisatie die werkt én georganiseerd is op basis van een eigen managementfilosofie en waarden. Die vormen samen met onze medewerkers het fundament van onze onderneming. In onze autonome business units krijgen de mensen veel verantwoordelijkheid en vrijheid tot ondernemen. Vaak werken de business units uit onze netwerken in wisselende combinaties samen. Dit vraagt om een bijzondere manier van werken, netwerken en samenwerken. Ook daarin trainen we onze medewerkers.

Training door ervaren professionals

De VINCI Energies Academy.nl is waar al deze zaken samenkomen en waar specifieke trainingen worden gerealiseerd. Naast ervaren trainers worden die vaak ook verzorgd door eigen medewerkers, bijvoorbeeld door Project Managers, Directieleden, Financiële mensen, HR-managers of Business Unit Managers. Deze vorm van overdracht van kennis en ervaring staat centraal binnen de cultuur van VINCI Energies.

Bouwen aan je netwerk binnen onze organisatie

Binnen dit platform staat van en met elkaar leren, het samenwerken én het bouwen van netwerken centraal. Daarom hebben we er voor gekozen om zoveel mogelijk medewerkers uit verschillende business units samen te laten leren en kennis met elkaar te laten maken. Zo bouwen ze aan hun netwerk binnen de organisatie en leren ze de diversiteit van dienstverlening van onze netwerkorganisatie kennen.