Ontruiming Alarm Installaties (OAI)

Ontruiming alarm installaties (OAI) zijn van groot belang bij noodsituaties waarbij snelle en efficiënte ontruiming van een gebouw nodig is. Deze systemen waarschuwen de aanwezige personen en bieden hen een veilige en snelle weg naar buiten. De sprinklermeldcentrale wordt ook steeds vaker gebruikt voor de aansturing van gecombineerde ontruimingsalarminstallaties. Hierdoor kunnen verschillende systemen geïntegreerd worden en kan er sneller en efficiënter gehandeld worden bij noodsituaties. Een goed werkend OAI is van levensbelang bij het waarborgen van de veiligheid van personen tijdens een noodsituatie en het minimaliseren van de schade aan eigendommen.