Deluge

Een deluge systeem leent zich bij uitstek voor objectbeveiliging. Bijvoorbeeld voor tankinstallaties en gebouwen waarin de kans op branddoorslag en -overslag relatief groot is. Denk aan gebouwen voor opslag van explosieven en brandbare vloeistoffen. Het doel van het systeem is om in korte tijd het gehele gebied nat te maken, om zo branduitbreiding tegen te gaan.

Deluge systemen zijn systemen waarbij alle nozzles geopend zijn. Zodra de detectie een signaal afgeeft, gaat de deluge-klep open en wordt er water vrijgegeven in het systeem en door alle mondstukken boven de brandhaard afgevoerd.

Het essentiële verschil tussen een gewone sprinklerinstallatie en een deluge systeem situeert zich bij de sproeikoppen. Deze zijn altijd open en het systeem kan zowel manueel als automatisch geactiveerd worden en dit laatste d.m.v. een detectie-installatie, dewelke parallel geplaatst is aan de sproei-installatie.