Onze waarden

De gedeelde waarden bij VINCI Energies.

Als onderdeel van VINCI Energies dragen we deze vijf kernwaarden hoog in het vaandel: solidariteit, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en ondernemen.

De naleving van deze waarden garandeert het voortbestaan van VINCI Energies en gaat verder dan puur economische overwegingen. De diepgewortelde waarden zijn de drijvende kracht achter onze cultuur van dienstverlening en het managementmodel van VINCI Energies. Tevens vormen zij een inspiratiebron voor ons beleid rond sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Zich bij VINCI Energies aansluiten, is bijdragen aan de verwezenlijkingen welke het dagelijkse leven verbeteren door te anticiperen op de toekomst. Als je bij ons werkt, deel je onze waarden.

Autonomie

Door elke werknemer en business unit de vrijheid te geven om initiatief te nemen, creëren we een constante ontwikkeling van onze talenten. De business units bepalen hun eigen ontwikkelingsstrategie en zijn bevoegd deze te implementeren conform de groepscultuur. Deze autonomie versterkt ons vermogen om snel en creatief te reageren en dit in rechtstreeks contact met de klant. Dit is de sterkte van VINCI Energies.

“Samen met mijn team beheer ik de onderhoudscontracten van 200 sites voor 80 verschillende klanten. Ik heb veel autonomie en ik beheer mijn team en portfolio alsof het mijn eigen kleine onderneming is” – Gregory, Contract Manager bij VINCI Facilities.

Verantwoordelijkheid

Ons succes hangt af van het verantwoordelijkheidsgevoel van onze mensen op ieder niveau van de organisatie, ongeacht hun positie. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn projecten, collega’s, klanten en business unit.

“Mijn job is uiterst gevarieerd en vraagt een grote verantwoordelijkheid, waardoor het interessant en boeiend blijft.” – Vito, Project Manager bij Cegelec.

Ondernemerschap

Wij laten onze mensen de ruimte om initiatief te nemen, risico’s in te schat­ten, kansen te zien en te benutten. Dit zorgt ervoor dat we kunnen innoveren in onze projecten.

“Ieder project is anders en je moet vaak creatief naar oplossingen zoeken, steeds met het oog op veilig werken. Je krijgt een planning en wordt geacht deadlines te respecteren. Hiervoor zoek je dan steeds de meest efficiënte manier van werken.” – Dimitri, Monteur Hoogspanning bij Omexom.

Vertrouwen

Vertrouwen wordt gegeven, verdiend, beloond, en het laat mensen toe om samen te werken, wetende dat ze op elkaar kunnen rekenen.

“Door de verscheidenheid aan vragen die ik dagelijks ontvang per telefoon of per mail, is elke dag opnieuw een technische uitdaging. En indien ik het antwoord niet direct kan vinden, kan ik dankzij de perfecte collegialiteit intern een beroep doen op verschillende specialisten.” – Tony, Service Engineer bij Actemium.

Solidariteit

Solidariteit is meer dan een principe. Het is een realiteit binnen ons netwerk: kennis, activiteiten en middelen worden gedeeld binnen VINCI Energies, waardoor onze efficiëntie verhoogt en we snel kunnen handelen.

“Na mijn studies kwam ik meteen terecht in een team van aangename collega’s, op wiens ervaring ik steeds kan terugvallen. Ik krijg ook de kans om mijn kennis te verbreden en aan verschillende opleidingen deel te nemen, en heb ik een duidelijk beeld van de doorgroeimogelijkheden binnen mijn functie.” – Wouter, E&I Technician bij Actemium.

De solidariteit wordt ook aangetoond door het betrekken van medewerkers in de samenleving. Zij kunnen zich namelijk samen met het Fonds VINCI inzetten voor de ondersteunde organisaties, door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.