Advies, Ontwerp & Realisatie

Advies & Ontwerp

Oplossingen op maat zijn essentieel voor een efficiënte brandbeveiliging, want elk bedrijf of elke organisatie bezit een eigen risicoprofiel.

Cegelec Fire Solutions biedt ondersteuning in het bepalen van het brandbeveiligingsconcept en de materiaalkeuze, maar kan eveneens bestaande installaties optimaliseren.

Na een inventaris van de behoeften en wensen van de klant en een grondige analyse van de risico’s, kan een specifiek systeem op maat ontworpen worden. Alle ontwerpen worden door ons team in 2D en/of 3D gecreëerd (o.a. REVIT) volgens de geldende normen en uitgangspunten. Gedurende deze fase wordt er ook overleg gepleegd met de betrokken partijen zoals adviesbureaus, UPD-opstellers, inspectie instellingen en andere belanghebbenden.

Tijdens de ontwerpfase is er steeds een nauwgezette coördinatie met andere technieken en wordt er ook rekening gehouden met milieu en omgeving. Smart engineering waarbij we altijd zoeken naar de passende oplossing binnen regelgeving en gebruik.

Realisatie

Cegelec Fire Solutions fungeert met de juiste kennis, ervaring en innovatiekracht al in de initiële bouwfase als volwaardige partner. In nauw overleg denken we mee in de planning en coördinatie, samen met de bouwpartners en opdrachtgever. Met een gedegen voorbereiding en structurele integratie van het brandveiligheidssysteem realiseren we belangrijke kostenbesparingen. Zo weet u in elke fase van het proces exact waar u aan toe bent.

  • Prefabriceren van installatiedelen
  • Cegelec Fire Solutions voert alle projecten uit met inachtneming van alle veiligheids- en milieuvoorschriften voor mensen en middelen.

Kies voor zekerheid met een gecertificeerde sprinklerinstallatie

Alle brandsystemen die door de overheid of verzekering verplicht zijn gesteld, dienen aan bepaalde normeringen en voorschriften te voldoen. Wanneer u een installatie laat plaatsen, wilt u er zeker van zijn dat dit goed gebeurt.

Omdat veiligheid voor Cegelec Fire Solutions het allerbelangrijkst is, zijn onze producten en diensten altijd van de hoogste kwaliteit. Onze systemen zijn voorzien van keurmerken en certificaten. Zo voldoen we altijd ruimschoots aan de strenge eisen die in de beveiligingsbranche worden gesteld, en weet u zeker dat u uw veiligheidssystemen door een professioneel en erkend bedrijf laat installeren en onderhouden.

Het certificeren van onze sprinklerinstallaties gebeurt aan de hand van het CCV-certificatieschema wat u als afnemer zekerheid van ons vakmanschap en de juiste preventiemiddelen biedt. Het certificatieschema is gericht op het certificeren volgens NEN-EN ISO 17065 van VBB-systemen. VBB-systemen (vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen) zijn beveiligingssystemen die zijn ontworpen en vastopgesteld in gebouwen of inrichtingen om mensen te beschermen, schade te beperken en het bedrijf continuïteit te garanderen.