Veiligheid en preventie op het werk: ons streven naar een ongeval vrije werkomgeving

De bewustmaking van ieder personeelslid is een eerste vereiste om ongevallen te voorkomen. Wij streven naar een veilige werkomgeving.

Elke dag is het bewustzijn van iedere werknemer doorslaggevend om ongevallen op de werkplek én beroepsziekten te voorkomen. VINCI Energies zet zich in om een veilige werkomgeving voor alle medewerkers te realiseren.

Gezondheid en veiligheid op het werk geven we continu aandacht. We streven naar 0% ongevallen en beroepsziekten. Al onze verantwoordelijke (business unit) managers ondersteunen deze inzet voor veiligheid op de werkplek. En die omvat ook het monitoren van de veiligheidsgegevens over onze business units en het bieden van programma’s aan al onze medewerkers om het veiligheidsbewustzijn te trainen.

Het is absoluut noodzakelijk dat iedereen, medewerkers en partners,  samenwerkt om van bezorgdheid over veiligheid een tweede natuur te maken. Op gedrag gebaseerde veiligheidsmethoden kunnen de frequentie en de ernst van de ongevallen op de werkplek verder verlagen.

Veiligheid op de werkvloer: de aanpak van VINCI Energies

In de praktijk heeft onze doelstelling – zero accidents – geleid tot de volgende acties:

  • een introductieprogramma voor nieuwkomers op onze werklocaties,
  • persoonlijke begeleiding van nieuwe en tijdelijke medewerkers, alsmede onderaannemers,
  • bewustzijnsontwikkeling om het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen te bevorderen, in een aantal business units wordt elke maand een toolkit meeting georganiseerd om de veiligheid te bespreken,
  • risicobeoordeling, gekruiste audits,
  • specifieke opleidingsprogramma’s van de VINCI Energies Academy,
  • communicatieprogramma’s om te informeren over veiligheid en gezondheid, om de dialoog op gang te brengen en om de uitwisseling van ‘best practises’ te bevorderen,
  • In Nederland ontwikkelden we de ‘VINCI Energies KeepSafe app’ om het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers te vergroten.
  • Vigiroute Plan: verkeersdeelname vormt een belangrijke risicofactor en vroeg om een specifiek preventiebeleid. Het Vigiroute Plan werd opgericht op Europees niveau om het gedrag van chauffeurs achter het stuur te verbeteren. Dit trainingsprogramma omvat bewustzijnsinstrumenten, zoals het Vigiroute Handvest en het Driver’s Passport-programma.
  • VINCI Innovation Awards: elk jaar beloont VINCI de slimste ideeën van onze medewerkers. Naast andere categorieën, wordt er een Safety Award uitgereikt voor de uitvinding of aanpassing van apparatuur die de veiligheid op onze werkplekken verbetert.

Een jaarlijks evenement over de veiligheid op de werkplek

Om een groter veiligheidsbewustzijn te stimuleren bij alle medewerkers, om meer discussie hierover te stimuleren over hoe om te gaan met veiligheid en gezondheid op de werkplek, organiseert VINCI Energies jaarlijks wereldwijd een Safety Week. Tijdens deze week ontmoeten al onze werknemers – in onze business units, in de bouw en op bouwplaatsen – elkaar in kleine groepen om dit gemeenschappelijke thema met elkaar te bespreken.