Watermist

Bij hogedruk watermist blussystemen wordt met behulp van een hogedruk-pompinstallatie (zo’n 100 bar) water door dunne leidingen naar speciale sproeikoppen gestuwd. Via deze fijne nozzles wordt het water in minieme druppeltjes in de ruimte verstoven. Met z’n allen vormen de microdruppels een soort blusdeken dat in één keer een groot oppervlak bestrijkt.

Watermist is vooral effectief in kleinere, besloten en beperkt geventileerde ruimten. Zo kan er namelijk een grote concentratie watermist worden opgebouwd. Een mogelijk ander effect is dat watermist een deel van de warmtestraling kan reduceren of tegenhouden.  Het waterverbruik van een watermistsysteem is ook aanzienlijk kleiner dan dat van conventionele sprinklers. Een groot waterreservoir kan hierdoor achterwege blijven.

Het systeem wordt gevoed door een pompgroep of een systeem van flessen met N2 gas. De sturing kan automatisch of manueel zijn.

Het systeem wordt geplaatst volgens het ontwerp van de Europese norm EN 14972.