VINCI Foundation

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven.

Oog voor de samenleving

Het past bij onze manier van denken en doen in de dagelijkse praktijk om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom ondersteunen we via VINCI Foundation NL organisaties die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

Hoe doen we dit dan?

Bij VINCI Energies doen we dit door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. De VINCI Foundation NL zal dus niet alleen financiële steun toekennen, maar stimuleert ook de medewerkers van VINCI om zich, in de vorm van een sponsorschap, in te zetten bij de ondersteunde organisaties. In alle regio’s van Nederland kunnen medewerkers van VINCI projecten indienen waarmee zij zich op een duurzame wijze kunnen inzetten voor deze organisaties. Dit kan bijvoorbeeld door hun professionele competenties beschikbaar te stellen ter versterking van de projecten en acties.

Een initiatief van alle VINCI bedrijven in Nederland

De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven.

Hierbij enkele voorbeelden:

Een nieuwe kans

Stichting De Nieuwe Waarde in Utrecht begeleidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Bestaan er geen passende mogelijkheden? Dan biedt De Nieuwe Waarde hen een dagbesteding op maat  in haar eigen kringloopwinkels. Want die winkels gebruikt ze om deze mensen  te (leren) werken, stage te lopen en op te leiden. Hiermee krijgen ze allemaal een nieuwe kans.

Financiering: 30.000 euro

Met het project Een Nieuwe Kans biedt De Nieuwe Waarde de mensen structureel een veilige werk- en leeromgeving waarin ze zich kunnen voorbereiden op een ‘echte’ baan in functies als chauffeur, verkoper, webdesigner, ontwerper en designer, communicatiemedewerker, begeleider, magazijnmedewerker of bijvoorbeeld reparatiemedewerker. Dit project werd gesponsord om onder andere de ‘train the trainer’ aanpak mogelijk te maken zodat De Nieuwe Waarde zelf in staat is om mensen te kunnen opleiden. Inmiddels zijn er 9 certificaten uitgereikt.

Sponsorschap:

De sponsor van dit project is Freek Cox (voormalig Axians). Hij helpt elke zaterdag mee in de Kringloopwinkel.

Matching for success

Vivaan is een brede welzijnsorganisatie die mensen en instellingen ondersteunt om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtige samenleving waarin iedereen kan deelnemen. Daarom startte Vivaan in Veghel het project Matching for success om jongeren zonder dagbesteding weer op weg te helpen naar een opleiding of nieuwe baan.

Financiering: 21.450 euro

Met de steun van VINCI Foundation NL worden onder andere vrijwilligers getraind als coach voor de jongeren. Door persoonlijke coaching worden jongeren op weg geholpen naar een actieve deelname aan onze samenleving. Naast de individuele begeleiding door de vrijwilligers vervullen de betrokken jongerenwerkers een intermediaire rol naar bedrijven om de arbeidsmarkt voor jongeren toegankelijker te maken en om de arbeidsmarktervaring van de jongere te verbeteren door bemiddeling naar stage, leerwerkplek of bijbaan.

Sponsorschap: 

Michael van Mil, werkzaam bij VINCI Facilities. Hij beheert de locatie in zijn vrije tijd en verleent hulp bij reparaties of het inrichten van de locatie.

Een plek om op adem te komen

De vereniging Stappen biedt opvang en begeleiding van een twintigtal meisjes (van 13 tot 18 jaar) die zijn geplaatst door de jeugdrechtbank of het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. In de rust van het dorp Vinderhoute biedt het project ‘Buiten Beeld’ een alternatieve opvang voor jongeren die de school en/of het beroepsleven de rug hebben toegekeerd en bijzonder moeilijk hun plaats vinden in de samenleving en het leven. De opvoeders en vrijwilligers stellen hen voor om deel te nemen aan workshops koken, muziek, tuinieren, fietsen herstellen… Dat alles met de bedoeling om hun opnieuw zin te geven om iets te gaan doen, om verantwoordelijkheid op te nemen, zich nuttig te maken en zich weer open te stellen voor de wereld.

Financiering: 10.200 euro

De steun van het Fonds VINCI zal dienen voor de aankoop van materiaal voor het organiseren van de diverse workshops.

Sponsorschap:

Els Van Den Eynde, Business Unit Controller Omexom Belgium. Als sponsor zal zij een kook-en fietsatelier organiseren en de vereniging helpen aan fundraising te doen bij onze leveranciers en bepaalde service clubs.