Juridische informatie

Uitgever

De website ” www.cegelec.nl ” wordt uitgegeven door VINCI Energies Belgium, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 116.750.000, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0881.526.496, met maatschappelijke zetel te:

Bourgetlaan 44, 1130 Brussel – België
Tel. : +32 (0)2 775 90 45

Hosting

Microsoft Ireland Operations
Limited One Microsoft Place,
South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18 D18 P521,
Republic of Ireland

Registered in the Dublin Trade and Companies Register under number 419 423 728.

Ontwikkeling

Tequilarapido
6 Place Garibaldi,
06300 Nice

La Jungle
50 Rue Didier Daurat
34170 Castelnau-Le-Lez

Algemene gebruiksvoorwaarden

De website ”www.cegelec.nl” wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Enige reproductie of voorstelling ervan, deels dan wel geheel, voor andere doeleinden op eender welke drager is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Cegelec en wordt beschouwd als vervalsing in overeenstemming met artikel L 335-2 en volgende van het (Frans) Wetboek van Intellectuele Eigendom. Enige schending van dit verbod wordt beschouwd als vervalsing, waarvoor de vervalser burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De website en alle onderdelen waaruit deze bestaat, zoals met name merken, teksten, illustraties, logo’s, firmanamen, producten, foto’s, zijn de exclusieve eigendom van Cegelec. Het merk Cegelec en alle handelsmerken die op deze site vermeld worden, zijn gedeponeerde handelsmerken. Enige voorstelling en/of reproductie en/of gebruik, deels dan wel geheel, van deze merken is bijgevolg verboden en Cegelec kan hiervoor bovendien niet aansprakelijk worden gesteld.

De informatie die deze website bevat is niet contractuele informatie die zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

Cegelec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere websites en in het algemeen naar alle bronnen die op het internet bestaan, die op de site van Cegelec worden gebruikt.

Het gebruik van deze website valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Cegelec geeft geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet.

Toepassing Franse wetgeving

De website ”www.cegelec.nl” wordt beheerst door de Franse wetgeving. Onderhavige juridische informatie en de gebruiksvoorwaarden van deze site zijn dan ook onderworpen aan de Franse wetgeving.