Schuim

Schuimsystemen worden voornamelijk gebruikt in de chemische en petrochemische sector, en waar water alleen niet voldoende effectief is, of zelfs verboden. Het schuim vormt een luchtdichte, afschermende laag boven de brandende vloeistof. Hierdoor worden de vrijkomende brandgevaarlijke gassen tot een minimum beperkt.

Schuiminstallaties worden onderverdeeld naarmate ze opschuimen: geringe, gemiddelde of hoge expansie.
Bij geringe expansie wordt een dunne filmlaag over de brandende vloeistof aangebracht.
Bij hoge expansie worden de opgeslagen goederen tot aan hun opslaghoogte in het schuim gezet.

Voorbeelden waarbij schuiminstallaties worden toegepast :

  • Tankputbeveiliging
  • Verlaadstations
  • Objectbeveiliging

Test Foam Car

Gedreven door een geest van innovatie en creativiteit heeft het ingenieursteam van Cegelec Fire Solutions, op basis van zijn lange ervaring, een unit voor schuimtesten ontwikkeld. Deze kan op een eenvoudige en betrouwbare manier de verdeelapparatuur voor blusschuim testen, on site.

CAF-blussystemen

Een CAF-systeem (Compressed Air Foam), dat wordt gebruikt voor brandbestrijding, omvat het aanbrengen van een oplossing van water en een klasse-A schuimconcentraat in een mengsel met perslucht om een vuur te blussen.

Traditionele schuimsystemen vergen meer watervoorraad dan CAF-systemen. Dankzij de speciale toevoeging van lucht is het mogelijk om met minder water te werken en toch over een efficiënt blussysteem te beschikken. Vanuit de opstellingsruimte wordt het water, de lucht en het schuim vermengd en verpompt naar de diverse zones. De perslucht wordt gebruikt om te transporteren, alsook om te verschuimen, om zo het volume van het schuimmengsel te vertienvoudigen.

CAF-systemen verbruiken vier keer minder water en tienmaal minder schuim dan traditionele schuimblusinstallaties wat aanzienlijk de impact op het milieu vermindert.

Door het lage gewicht, is het CAF-systeem ook een ideaal product voor hoge gebouwen, aangezien het minder energie vereist om het naar de bovenste verdiepingen te brengen. Het CAF-systeem is heel veelzijdig (klasse A branden of B), alsook zeer effectief vanwege de drievoudige werking op de vuurdriehoek.

In onderstaande video kan je de opbouw van het schuimbeeld zien, alsook hoe de vrachtwagen volledig wordt “ingepakt” en de vloer goed wordt afgedekt. Dit zorgt voor een ideale brandbestrijding bij een vloeistofbrand.