Brand meester voor drinkpakkengigant Elopak

Elopak is een van de grootste drinkpakkenfabrikanten ter wereld. Jaarlijks produceert het bedrijf op de productielocatie in Terneuzen zon 5 miljard kartonnen verpakkingen voor met name zuivel- en frisdrankfabrikanten in 95 landen. De productie is volcontinu en voldoet aan de hoogste hygiëne- en veiligheidseisen. Hoe vervang je in zon complexe omgeving dan de sprinklerinstallatie? Cegelec Fire Solutions nam de uitdaging aan en realiseerde een betrouwbare oplossing zonder extra oponthoud. Waanzinnig. 

Sprinklers

Nederland

Brandveiligheid bij Elopak

Het is 2016 als Laurens Weemaes, Maintenance Engineer Buildings & Utilities, een plan aan Gemeente Terneuzen voorlegt om de brandveiligheid van Elopak te optimaliseren. De lokale overheid reageert aangenaam verrast op het initiatief van Elopak. Het is het begin van een goede samenwerking.

Complete verpakkingsoplossingen 

Elopak Terneuzen focust zich op de productie van kartonnen verpakkingsmiddelen. Het is de grootste fabriek van de van oorsprong Noorse multinational die vestigingen in 40 landen heeft. Toch doet Elopak veel meer dan verpakken. Het beursgenoteerde concern biedt complete verpakkingsoplossingen waaronder de levering, installatie en het onderhoud van vulmachines. En dat alles volgens de hoogste (voedsel)veiligheidsstandaarden. 

Cegelec sprinkler - Laurens & Marc van Elopak

Brandrisico's

De grootste brandrisico’s voor de fabriek in Terneuzen zitten in het bewerken van het board met behulp van warmtebronnen. Zo zijn er 12 sealmachines die het PE voor de lasnaad week maken. Vijf machines werken nog met een open gasvlam en vormen een groter brandrisico dan de machines die al zijn omgebouwd naar hete lucht. Een ander brandrisico zijn de UV-units op de rotatiepers die de drukinkt versneld drogen: als de papierloop stagneert, kan het board vlamvatten. Verder vormt het elektrisch materieel met lithium-ion accu’s een – beperkt – brandrisico.

Wet- en regelgeving 

Om de brandrisico’s te beperken, was het gebouwencomplex van Elopak, dat productiehallen, opslagfaciliteiten en kantoren omvat, voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie en een sprinklerinstallatie. “We vroegen ons echter af of de brandveiligheidsvoorzieningen aan de geldende wet- en regelgeving voldoen want het naleven daarvan heeft continu prioriteit”, zegt Weemaes. De sprinklerinstallatie was deels gedateerd en drie hallen waren er niet op aangesloten. Bij brand in een van deze hallen zou het hele complex kunnen afbranden. 

Selectieprocedure sprinklerinstallateur 

Zo kritisch als Elopak naar zichzelf is, ging het op zoek naar geschikte partners om het masterplan uit te voeren. “Omdat wij naar langdurige verbintenissen streven, wilden we per se een gecertificeerde, lokale installateur. Een partij met dezelfde cultuur, die open en eerlijk is. Zodat we weten wat we krijgen en hoe risico’s aan de voorkant worden afgedekt”, zegt Purchasing Manager Marc Stam. “Ook moet een installateur bereid zijn naar onze wensen te luisteren in plaats van met standaard oplossingen te komen.”

Op zoek naar een erkende sprinklerinstallateur schreef Elopak een vijftal installatiebedrijven buiten de regio aan. Onder hen bevond zich ook Cegelec, dat de bestaande sprinklerinstallatie in onderhoud had. Na een eerste selectie, waarbij partijen met een open begroting afvielen, bleven er twee over. Die moesten referentieprojecten aandragen om te bezoeken. “Bij grote investeringen vragen wij altijd om referentieprojecten”, zegt inkoopverantwoordelijke Stam. “Een inkoper zit vaak op zijn stoel en laat leveranciers komen, maar wij draaien het om en gaan zelf naar partijen toe. Het vertegenwoordigen van je bedrijf is een van de belangrijkste taken van inkoop. Als je belangstelling hebt voor je bedrijf doe je audits.” Cegelec bleek na enkele locatiebezoeken de meest betrouwbare partij. “We hebben niet alleen gelet op de installatie zelf, maar ook op de onderhoudshistorie en TCO. Bovendien was Cegelec transparant en wilde zij de opdracht graag. Dat gevoel was wederzijds.”   

Commitment vereist 

Elopak gaf Cegelec opdracht om op basis van het Uitgangspuntendocument (UPD) de nieuwe sprinklerinstallatie te ontwerpen en te installeren. Elopak volgde samen met Paree en Cegelec een planning waarbij ook de productie-afdeling dagelijks betrokken werd. Weemaes: “Zo’n complexe operatie lukt alleen met veel communicatie en commitment. En omdat we de fabriek niet kunnen stilleggen, hebben we die in 49 zones en met een eigen tijdvak ingedeeld en vervolgens gefaseerd, volgens strikte werkprocedures, aangepakt.” 

Cegelec sprinklerinstallatie - Laurens Weemaes bij Elopak

Uitdagingen

De grootste uitdaging was om de machines tijdens de werkzaamheden niet te beschadigen. Daarom werden er netten en zeilen boven de machines gespannen. Daarnaast was de bereikbaarheid een probleem. Door de continue bedrijfsprocessen, de strenge hygiëne-eisen (HACCP) en het rijdend materieel was die namelijk beperkt. “Cegelec pretendeerde in zo’n bestaande situatie goed weg te komen en dat hebben ze hier inderdaad ook bewezen”, aldus Weemaes.

Zonegerichte aanpak 

Achtereenvolgens ging per zone eerst de eigen schoonmaakploeg van Elopak aan het werk. Vervolgens dekte Elopak de machines af en kon Cegelec oude leidingen verwijderen. Eind van de dag werden de machines weer beschikbaar gemaakt voor productie om ze de volgende dag weer uit te schakelen en af te dekken, waarna de nieuwe leidingen konden worden bevestigd en de machines weer in bedrijf werden genomen. Die tweedaagse routing werkte prima, aldus Stam. “De productie is niet extra stilgelegd en het project is precies volgens planning uitgevoerd.”  

Sprinklerinstallatie van Cegelec - Laurens Weemaes bij Elopak

Bedrijfscontinuïteit verzekerd 

Bij het ontwerp heeft Cegelec rekening gehouden met de diverse productieprocessen, transportsystemen en opslag. De sprinklerkoppen zijn zo geprojecteerd en aangebracht dat het blussysteem elke plek voldoende dekt. Elopak is zeer tevreden over het resultaat. “Onze sprinklerinstallatie voldoet aan de actuele wet- en regelgeving en garandeert onze business contingency”, vat Weemaes  samen. Mocht zich een beginnende brand voordoen, dan is die snel onder controle. 

Complete sprinklerinstallatie 

De sprinklerinstallatie beslaat de 6 productiehallen inclusief kantoorvleugel (13.500 m2 bvo) en omvat 800 meter hoofdleidingen, 1600 sprinklerkoppen, 6 alarmkleppen en een diesel aangedreven pomp met een capaciteit van 321 m3 per uur die is aangesloten op een buffertank van 670.000 liter. Voor het testen van de installatie gebruikt Elopak een Siemens oplossing waarbij zij via een tablet de diverse alarmen en bewakingen kan checken. Dat scheelt veel (loop)tijd bij het maandelijks testen van de installatie. De sprinklermeldcentrale is door Paree met de brandmeldinstallatie geïntegreerd. 

Hoge betrouwbaarheid 

Inmiddels is de sprinklerinstallatie zes jaar operationeel en heeft Cegelec, dat ook het onderhoud doet, bewezen de betrouwbare partner te zijn die Elopak wenste. Stam: “Cegelec heeft gedaan wat zij heeft gezegd en is afspraken nagekomen. Ze denken mee en werken goed samen, ook met andere partijen. Hun aanpak is vooraf inzichtelijk gemaakt en onderbouwd. Zo raadden ze, in tegenstelling tot een andere aanbieder, af om bijvoorbeeld tijdens de vervanging van de sprinklertank op de coatingplant de tijdelijke wateropslag met onze bestaande pomp te combineren vanwege eventuele hydraulische problemen. In plaats daarvan hebben we toen een externe pomp gehuurd. Cegelec verkoopt geen schijnveiligheid.”  

Waanzinnig goed 

Cegelec heeft de sprinklerinstallatie overeenkomstig de NFPA- en NEN-eisen binnen vier maanden gerealiseerd. Daarna is deze probleemloos gecertificeerd door een onafhankelijk keuringsinstituut. Na de vervangingsoperatie is de sprinklerinstallatie nog diverse malen door Cegelec uitgebreid en door Veritas gekeurd. Opmerkelijk is dat Cegelec bedankte voor het uitbreiden van de sprinklerinstallatie in het volautomatische hoogbouwmagazijn dat Elopak in 2022 liet bouwen. Stam: “Het is makkelijker om een sprinklerinstallatie in een lege expeditieruimte aan te leggen. Toch wees Cegelec dat af; ze lossen liever complexe vraagstukken in bestaande situaties op. Dat is waanzinnig! Wat een goede partij.” 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Food & Beverage