VINCI Energies

Op zowat ieder moment in je leven, geniet je van de bijdrage van VINCI Energies. Wij dragen bij aan deze wereld in verandering door infrastructuur, gebouwen en industriële sites te verbinden met informatie en energiesystemen om zo je dagelijks leven te verbeteren.

In een wereld die constant in verandering is, focust VINCI Energies zich op netwerken, prestaties, energie-efficiëntie en data om sneller nieuwe technologieën te kunnen uitrollen, waarbij we ons voornamelijk richten op digitale transformatie en energietransitie.

Met hun sterke lokale roots en wendbare organisatiestructuur geven de 1.600 business units van VINCI Energies een boost aan de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van energie-, transport-, en communicatie-infrastructuur, industrie en gebouwen.

Cegelec Fire Solutions behoort tot de rapporteringsstructuur van VINCI Energies Belgium, wat 2.245 medewerkers telt. Dit is goed voor een omzet van ruim 445 miljoen euro in 2016. VINCI Energies opereert in België onder tien merken, meer bepaald: Actemium, Axians, Cegelec, G+H MontageHooyberghs, ITB, OmexomTelevic Audiovisual, TranzCom en VINCI Facilities.

VINCI Energies Nederland stelt 2.500 mensen tewerk. Dit is goed voor een omzet van 400 miljoen euro in 2016. In Nederland opereert VINCI Energies onder tien merken, meer bepaald: Actemium, Axians, ADM Systems Engineering, Bostec, G+H Akoestiek, Omexom, Van der Linden & VeldhuisVCD IT Groep, Verkerk Groep en VINCI Facilities.