Innovatie

Het is onze strategie om een innovatie-vriendelijke omgeving te creëren. Cegelec Fire Solutions is actief in zeer competitieve markten en dankzij onze creativiteit en innovatieve oplossingen bieden we onze klanten technische toegevoegde waarde om zo hun investering optimaal te benutten.

Omdat we onze grootste verwezenlijkingen kunnen toeschrijven aan onze medewerkers, investeren we in hun verdere ontwikkeling en trachten we hun kennis te verbreden.

Onze medewerkers worden bovendien gestimuleerd om in de dagelijkse werkomgeving te zoeken naar verbeteringen en mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken. Deze ideeën kunnen zij indienen voor de VINCI Innovation Awards.

Test Foam Car

Gedreven door de geest van innovatie en creativiteit heeft het ingenieursteam van Cegelec Fire Solutions, op basis van zijn lange ervaring, een unit voor schuimtesten ontwikkeld. Deze kan op een eenvoudige en betrouwbare manier de verdeelapparatuur voor blusschuim testen, on site.

CAF-blussystemen

Een CAF-systeem (Compressed Air Foam), dat wordt gebruikt voor brandbestrijding, omvat het aanbrengen van een oplossing van water en een klasse-A schuimconcentraat in een mengsel met perslucht om een vuur te blussen.

Traditionele schuimsystemen vergen meer watervoorraad dan CAF-systemen. Dankzij de speciale toevoeging van lucht is het mogelijk om met minder water te werken en toch over een efficiënt blussysteem te beschikken. Vanuit de opstellingsruimte wordt het water, de lucht en het schuim vermengd en verpompt naar de diverse zones. De perslucht wordt gebruikt om te transporteren, alsook om te verschuimen, om zo het volume van het schuimmengsel te vertienvoudigen.

CAF-systemen verbruiken vier keer minder water en tienmaal minder schuim dan traditionele schuimblusinstallaties wat aanzienlijk de impact op het milieu vermindert.

Infrarood detectie met automatische blusmonitoren

Door het combineren van twee bestaande technieken, infrarood detectie en blusmonitoren, realiseerde Cegelec Fire Solutions een installatie die d.m.v. infrarood detectie een brandhaard vroegtijdig kan detecteren en deze vervolgens automatisch gaat blussen met blusmonitoren (bluskanonnen). De monitoren worden automatisch naar de brandhaard gestuurd. Door de geavanceerde software achter deze installatie is het mogelijk de installatie geheel op de locatie af te stemmen.

Deze installatie is uitermate geschikt voor plants waar broeihaarden een groot risico vormen.