Overige blusinstallaties

Brandslanghaspels

Om snel grote hoeveelheden water bij een beginnende brand (brandklasse A) te brengen is een brandslanghaspel onmisbaar. Brandslanghaspels zijn aangesloten op het waterleidingnet en zijn daarom onbeperkt te gebruiken. Met behulp van de brandslang kan de brand worden geblust of vertraagd totdat de brandweer aanwezig is. Het grote voordeel is de relatief eenvoudige bediening en de onuitputtelijke voorraad blusmiddel.

Droge blusleidingen

Wanneer er in een hoog of groot gebouw een brand zou uitbreken, is het heel goed mogelijk dat er bij de blussing door de brandweer veel kostbare tijd verloren gaat door het uitrollen en/of naar boven brengen van slangen. Om dit te vermijden zijn in bepaalde gebouwen droge blusleidingen noodzakelijk. Deze stijgleidingen bestaan uit stalen buizen met voedings- en brandslangaansluitingen. De brandweer kan op die manier met de pomp van een blusvoertuig de benodigde hoeveelheid water in korte tijd op de gewenste plaats krijgen.

Sprinkler-/brandmeldinstallaties

Een beginnende brand moet snel en effectief worden gesignaleerd aan de sprinklermeldcentrale, die alle brandmeldingen, technische storingen en supervisiemeldingen ontvangt vanuit de sprinklerinstallatie.

Dit kunnen ruimtetemperatuurmeldingen zijn, standsignaleringen van de afsluiters, storingen aan de apparatuur en uiteraard ook de brandmeldingen door de alarmkleppen en/of stromingsschakelaars.

Bovenop het signaleren van sprinklermeldingen vanuit de blusinstallatie, worden steeds meer vormen van detectie gecombineerd met de sprinklermeldinstallatie om zo bijvoorbeeld (droge) pre-actionsystemen te activeren. De sprinklermeldcentrale wordt ook vaker gebruikt voor diverse aansturingen van gecombineerde ontruimingsalarminstallaties.  

 

Ontdek meer